Vakuové tvarování plastů

Jak funguje tvarování plastů?

Lisování a tváření termoplastů do velikosti 2m x 1,5m. Dokážeme vyrobit i formy pomocí vlastních 3D fréz. Zajistíme vše od návrhu po hotový výrobek, od prototypu po malosériovou výrobu.

Co je vakuové tvarování plastů?

Vakuové tváření plastů je technologie, která umožňuje tvarovat deskový polotovar do požadovaného tvaru. Deskový polotovar se nahřeje na teplotu tvarování a následně se pomocí formy a podtlaku zformuje na požadovaný tvar.

Materiály pro vakuové tvarování

Materiály vhodné pro vakuové tváření se nazývají termoplasty. Termoplasty jsou plasty, které jsou od určité vyšší teploty plastické – tvárné a po ochlazení se stanou pevnými, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Typickými zástupci termoplastů pro vakuové tváření jsou ABS, HIPS, PE, PMMA nebo PET. Vybrané druhy matriálů se dodávají v celé barevné škále a omezené škále povrchů.

Parametry lisu

Lis umožnuje pozitivní tvarování deskových polotovarů o maximálních rozměrech 1530 x 2050 mm do tloušťky 6mm.

Pro jaké výrobky je vakuové lisování vhodné?

Technologie vakuového formování je vhodná pro celou řadu výrobků od kelímků přes různé kryty, krabičky, pouzdra, designové prvky až po rozměrné díly do interiérů a exteriérů včetně částí dopravních prostředků.

Jak probíhá vakuové tvarování plastů

  1. Na základě návrhu designéra vytvoříme formu na 3D CNC fréze
  2. Formu dobrousíme a dočistíme
  3. Hotovou formu vložíme do lisu
  4. Spuštění samotného procesu vakuového tvarování
  5. Odstranění přebytečných částí plastu a finální dobroušení a dočištění